Oferta Biznesowa

WYCENY I EKSPERTYZY

 • WYCENY SPÓŁEK PORTFELOWYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZAMKNIĘTYCH
 • WYCENY PRZEDSIĘBIORSTW I/LUB ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI MIENIA
 • ANALIZY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ BIZNES PLANY
 • WYCENY NIERUCHOMOŚCI

Wyceny i biznes plany są przygotowywane m. in. przy zastosowaniu metod:

 • Metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych;
 • Aktywów netto i skorygowanych aktywów netto;
 • Metody porównań rynkowych;
 • Metod opartych o wartość odtworzeniową lub likwidacyjną;
 • Metody cen nabycia lub ceny transakcyjnej;
 • Metody mieszane

DORADZTWO STRATEGICZNE

 • ANALIZA PROCESÓW
 • PLANOWANIE STRATEGICZNE
 • PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW STRATEGII

DORADZTWO ORGANIZACYJNE

 • TWORZENIE I ORGANIZACJA SPÓŁEK
 • SYSTEMY ZARZĄDZANIA DOKUMENTAMI
 • OBIEG DOKUMENTÓW W FIRMIE
 • PROWADZENIE PROJEKTÓW

AUDYT WEWNĘTRZNY

 • ANALIZA PROCESÓW I TWORZENIE MAP RYZYKA
 • OPTYMALIZACJA ORGANIZACYJNA
 • TWORZENIE PROCEDUR

CONTROLLING I KSIĘGOWOŚĆ

 • ORGANIZACJA DZIAŁÓW KSIĘGOWYCH
 • OPTYMALIZACJA PROCEDUR KSIĘGOWYCH
 • PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW CONTROLLINGOWYCH
 • PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW BUDŻETOWYCH
 • TWORZENIE I WDROŻENIE PROCEDUR BUDŻETOWANIA I ANALIZY DANYCH FINANSOWYCH

SYSTEMY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

 • OPRACOWANIE SYSTEMÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ I ZARZĄDCZEJ
 • WDROŻENIA SYSTEMÓW SPRAWOZDAWCZYCH ORAZ NARZĘDZI POMOCNICZYCH
 • OPRACOWANIE WZORCÓW DOKUMENTÓW INFORMACYJNYCH

CONSULTING IT

 • Optymalizacja procesów biznesowych w przedsiębiorstwie
 • Doradztwo przy organizacji działu IT przedsiębiorstwa
 • Prowadzenie projektów IT
 • Doradztwo w obszarze SOA i rozwiązań integracyjnych
 • Doradztwo w obszarze Enterprise Architecture
 • Analiza procesów biznesowych
 • Automatyzacja zarządzania procesami biznesowymi (BPM)
 • Analiza i projektowanie dedykowanych rozwiązań

ROZWIĄZANIA IT

 • Portale internetowe
 • Do operacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem (narzędzie wspierające bieżącą pracę personelu i klientów)
 • Dedykowane rozwiązania w obszarze finansów
 • Rozwiązania do tworzenia arkuszy i modeli do analizy zagregowanych danych
 • Systemy dedykowane (specjalizacja w obszarze finansowo-księgowym oraz obsługi klienta)
 • Wdrażanie dopasowanych rozwiązań typu open-source