Kontakt

Siedziba spółki: ul. Licealna 43; 04-424 Warszawa
Biuro: ul. Ostrobramska 126 lok. 26; 04-026 Warszawa
tel: +48 22 400 22 16
NIP: 952 -206 -20-80
REGON: 141697836
Kapitał podstawowy 129.400zł;
Spółka wpisana do KRS pod numerem 0000626191;

Spółka reprezentowana przez
Value Advisors Sp. z o.o. którą reprezentuje:

Katarzyna Osowska,
Prezes Zarządu

  • mob. +48 604 285 547
  • e-mail: katarzyna.osowska@valueadvisors.pl