O Nas

VALUE ADVISORS Spółka z ograniczon± odpowiedzialno¶ci± Sp. k. specjalizuje się w zakresie wycen podmiotów gospodarczych oraz szeroko rozumianego doradztwa organizacyjno-gospodarczego. Dotychczas dokonali¶my ponad 10.000 wycen spółek.

Nasz± naczeln± dewiz± jest pomoc klientowi w organizacji i optymalizacji procesów w firmie, tak aby wspierać i budować warto¶ć przedsiębiorstwa dla jego akcjonariuszy.

Nasze wieloletnie obserwacje wskazuj±, że często firmom potrzebne s± bodĽce zewnętrzne do dokonania obiektywnej oceny własnej działalno¶ci oraz wsparcie organizacyjne.

Dlatego też staramy się zrozumieć indywidualne potrzeby Klienta i zaoferować usługę ''skrojon± na miarę''.

Nasi Partnerzy i Współpracownicy posiadaj± do¶wiadczenie zarówno pracy wewn±trz organizacji (zarówno polskich jak i koncernów międzynarodowych) oraz zdobyte w pracy w audycie, doradztwie i prowadzeniu projektów IT, doradztwie transakcyjnym, finansowym i księgowym . Dzięki zdobytemu do¶wiadczeniu posiadaj± szerokie spectrum wiedzy na temat organizacji i zarz±dzania i potrafi± identyfikować indywidualne potrzeby Klienta.

Zapraszamy do współpracy.

Zarz±d Value Advisors